Image
Image

Sigmacert Global Bilgi Bankası

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİLİK EĞİTİMİ

BAŞ DENETÇİ KİMDİR?

Baş Denetçi firmaların, kurum ve kuruluşların sistem yönetimi süreçlerini akrediteli bir belgelendirme kuruluşu nezdinde denetleyen kişidir. Baş denetçiler denetim için gittiği firmaların prosedür, talimat, proses gibi tüm dokümantasyonu baştan sona standart maddelerine göre kontrol etmek görevini taşır. İnceledikleri bu  dokümantasyonun saha ile entegre olduğunu yani yaptığını yaz, yazdığını uygula mantığını yerinde incelemiş olur.

Baş Denetçi Nedir ve Kime Denir?

Firmalar yönetim sistemlerini belgelendirmek için bu konuda akreditasyonu  olan belgelendirme kuruluşlarından sertifikasyon ve denetim hizmeti alır. Bu hizmet sonunda görevlendirilen baş denetçi nedir sorusu sıkça araştırılan konular arasındadır. Belgelendirme kuruluşlarında firmaların yönetim sistemlerini denetleyen ve bu denetim sonuçlarını raporlayan kişilere baş denetçi denir.

Baş denetçi görevlendirmesi iç denetçiden farklıdır. Konuyla ilgili eğitim almaya henüz başlandığı zamanlarda sıkça karıştırılan bu iki tanımı iç denetçi nedir sorusunun yanıtını vererek açıklığa kavuşturabiliriz. Yönetim Sistemi Standartları’nın 9.2. Maddesi “iç tetkik” maddesidir. Bu maddeye göre yönetim sistemi uygulayan firmalar yılda en az bir kere bütün yönetim sistemi süreçlerini kendi içlerinde denetler. Bu denetlemede esas olan tarafsızlıktır. Yani kimse kendi birimini denetleyemez. Her biri kendi birimi dışından bir iç denetçi denetlemek zorundadır. İç denetçilerin ISO 19011 eğitimi alması zorunludur. Firmalarda bu şartları sağlamayan kişiler yoksa dışardan bir hizmet alımı yapılabilir. Dolayısıyla her iki görevin birbirinden farklı sorumlulukları ve eğitimleri bulunur. Baş denetçi eğitimi her bir günü 8 saat olan ve toplamda 5 gün yani 40 saat olan bir eğitimdir. Baş denetçi adayları 40 saat eğitimi aldıktan sonra sınava girerler. Bu sınav sonucunda başarılı olanlara uluslararası geçerli baş denetçilik başarı sertifikası verilir.

Şartları

Baş denetçi olma şartları belgelendirme kuruluşu nezdinde bu görevi yapacak kişiler için belirlenmiş olmakla birlikte genel olarak bu eğitimi almak için herhangi bir şarta gerek olmaz. Denetçi olma şartları arasında en öncelikli olan yönetim sistemi denetleme süreçlerine merak duyan bir kişi olmanızdır. Süreç denetimi bir firmayı temsilen yapılacaksa kontrolör olarak görevlendirilecek adayın en az 4 yıl bir iş tecrübesinin olması ve bunun da 2 senesi bir yönetim sisteminde çalışmış olması gereklidir. Bu koşullar ve şartlara uygun kişiler bir standartta baş denetçiyse eğitimini 24 saat olarak alabilir. Bu kişilerden 4 yıllık çalışma tecrübesinin 1 yılını yönetim sistemlerinde geçirmiş olması beklenebilir.

Baş Denetçinin Görevleri

Baş denetçi nedir sorusunun yanı sıra görevleri hakkında da detaylı araştırma yapıyor olabilirsiniz. Bu görevin size uygun olduğunu düşünüyorsanız sorumluluklarınızla ilgili de bilgi sahibi olmanız gerek. İşte bu görevlerden en önemlileri:

  • Baş denetçi belgelendirme kuruluşundan aldığı bilgiler ışığında denetim planını hazırlar ve firmaya bilgi verir. 
  • Denetim esnasında açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirir. 
  • Bu toplantılarda genel bilgilendirme sağlar. 
  • Firmada denetime rehberlik edecek kişilerin sorularını cevaplar. 
  • Sistem denetimi süreçlerinde baş denetçi diğer denetçileri yönetir. Bunun yanı sıra denetim esnasında ilgili tüm süreçlere liderlik eder. 
  • Denetim bittiğinde firmada son kontrol yaparak denetim raporunu yazar ve uygunsuzlukları firmaya bildirir.
  • Bu uygunsuzlukların firmada giderilip giderilmediğini, firmanın ne aşamada olduğunu takip eder.
  • Bunların dışında bir baş denetçinin en önemli görevi tarafsızlık ve gizliliğe dikkat etmesidir.

Tüm bu süreçler baş denetçi ne iş yapar sorusunun cevabıdır.

ISO Baş Denetçi Olmak İçin

ISO baş denetçisi olmak için konuyla ilgili uluslararası kriterlere göre onaylanmış, yetkili kuruluşlardan 40 saatlik baş denetçi eğitimi almalısınız. Bu eğitimin sonunda yapılan sınavı tamamlamanız da önemlidir. ISO baş denetçi eğitimleri standardın genel hatları ile ve  bu standartların  nasıl denetleneceğinin anlatıldığı eğitimlerdir. Bu eğitimlerde yapılan grup çalışmaları, egzersizler, vaka analizleri baş denetçi adaylarının süreci daha sağlıklı kavramasına ve denetleme becerilerini artırmaya yönelik olarak kurgulanır. Adaylar iso baş denetçi eğitimlerini aldıktan sonra 3 yıl içerisinde 15 günlük baş denetçi stajı yapmak zorundadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra baş denetçi / denetçi Audit log (denetim günlüğü) ile birlikte belgelendirme kuruluşuna başvurabilir, firmaların süreç denetimlerinde  kuruluşun kontrolörü olarak görev alabilirler. 
ISO eğitimi Ankara ve çevresinde özellikle yönetim sistemi oluşturan, kuran ve yürüten firmalar tarafından sıkça tercih edilir. Hali hazırla bu tarz firmalar ya bünyelerindeki kişileri bu konuda eğitmekte ya da işe yeni alacağı personelde bu yetkinlik kriterlerini aramaktadır. Özellikle temel, iç tetkik ve dokümantasyon eğitimlerini tam olarak özümseyen kişiler işe alım süreçlerinde daha ön planda olmaktadır. Siz de baş denetçi eğitimi için yetkin kuruluşlar arasından tercih yapmaya çalışıyorsanız Sigmacert ile iletişime geçebilirsiniz.


+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara