Image
Image

37000:2016

BAŞ DENETÇİLİK
EĞİTİMİ

LEAD AUDITOR TRAINING

International Certification

NEDEN ISO 37000:2016 YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİSİ OLMALIYIM?

 • ISO 37001 Rüşvetle Mücadele  yönetim sistemi kurulumu, uygulaması, denetlenmesi gibi tüm süreçlere hakim olmak için,
 • Görev alınan kuruluşun şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olduğunu göstermek için
 • Kurumsal değer ve itibarın korunması için
 • Belgelendirme kuruluşları ile çalışarak ek gelir sağlamak için
 • Var olan iş tecrübelerimi değerlendirerek yeni bir kariyer kapısı aralamak için
 • Yolsuzluk, rüşvet, anti Rüşvet İhlal, mali olmayan kontroller, rüşvet karşıtı taahhütler, olayı konularında uluslararası düzeyde bilgilendirmeye sahip olmak için
 • ISO 37001 Baş Denetçi Eğitici Eğitmeni olabilmek için,
 • Yeterli Denetim tecrübesi kazandıktan sonra akreditasyon denetçisi olabilmek için,
 • Mezun olunan bölüm ile ilgili daha fazla saha tecrübesi kazanmak için

KİMLER ISO 37000:2016 YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİNE KATILMALIDIR?

 • Kuruluşlarında ISO 37001  yönetim sistemi  uygulayanlar ve uygulamak isteyenler
 • ISO 37001 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler
 • Yönetim temsilcileri, dernek yöneticileri, vakıf yöneticileri, kalite sistem sorumluları, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 37001 gerekliliklerini esas alan tedarik zinciri uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında iç tetkik gerçekleştirenler,
 • Onaylı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler.
 • Kurum ve kuruluşlara ISO 37001  konusunda danışmanlık yapmak isteyenler

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara