Image
Image

14001:2015

International Certification

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Sürdürülebilirliğin çevre ayağına katkıda bulunan, sistematik bir şekilde çevresel sorumluluklarını yönetmek isteyen kurum ve kuruluş için hazırlanan sistem ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemidir. Boyutu, türü, doğası ne olursa olsun her kurum ve kuruluş için, ürün ve/veya hizmetin hammadde temininden atık bertarafına kadar her aşamasında çevresel etkilerin belirlendiği, raporlandığı ve yönetildiği bir yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde uygunluk yükümlülüklerinin değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlar.

Çevresel etkilerin azaltılması ve işletme verimliliğinin artırılmasını sağlayan süreç ve uygulamaları içeren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çevresel ayak izinizin azaltılmasını amaçlar.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Çevre ile ilgili yasal düzenleyicilere tabi olan her kurum ve kuruluş; gıda, geri dönüşüm, geri kazanım, kimyasal, enerji tedariki ve dağıtımı, atık bertarafı, deri, ahşap, metal, inşaat, gemi yapımı sektörleri ile tıbbi ya da teknik test ve analiz laboratuvarları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olarak uygulayabilirler.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Gelişmiş bir çevresel performans; yasalara uyumluluğu, kirliliği önlemeyi, kaynakları korumayı sağlar, sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yeni müşteri ve pazarların oluşmasına katkıda bulunur, verimliliği artırarak maliyetleri düşürür. Kamu, düzenleyiciler, borç verenler ve yatırımcılar nezdinde gelişmiş bir imaj oluşturur. Çalışanların çevresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda farkındalığını sağlar.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara