Image
Image

International Certification

GAZ YAKAN CİHAZLAR CE BELGESİ NEDİR?

CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi  Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

KAPSAMI

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği’ne göre konut ve sanayide kullanılan ve gazla çalışan her türlü ürünü kapsar.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirmeyen cihazlar:

  • Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılan cihazlar
  • Hava taşıtları ve demiryollarında kullanılan cihazlar
  • Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için cihazlar

UYGULAMA

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında cihaz ve donanımların uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıdaki gibidir :

  1. Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi
  2. Modül C2: Üretimin dahili kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk
  3. Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tip uygunluk
  4. Modül E: Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
  5. Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
  6. Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk

Dosyanın içerisine cihaz ya da donanımın genel bir tanımı, tasarım uygunluğu ve imalat resimleri ve bileşenlerin şemaları, alt grupları, devreleri vb., standartların bir listesi, yapılan tasarım hesaplamalar ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları, deney raporları, cihazlar için kurulum ve kullanma talimatları, donanımlar için bir cihaz teşkil etmek üzere donanımın nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatları içermelidir.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

DENETİM SÜRECİ

Teknik dosya oluşturmalıdır. Onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar,  ürünün teknik tasarımını inceleyerek yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğini ve yönetmelik gereksinimlerini karşıladığını doğrular.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara