Image
Image

14067

International Certification

14067 ÜRÜN KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Hammaddenin çıkarılmasından ürün eldesine, ürün olarak müşteriye ulaşmasındaki tedarik zincirine, ürünün ömrünü tamamlamasına kadar ki olan bütün süreçlerde ürün nedeni ile oluşan atmosfere verilen sera gazı emisyon miktarının ve azaltım miktarının hesaplanması işlemine ürün karbon ayak izi hesaplaması denir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı, ürünün yaşam döngüsü süreçlerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı atmosfere   verilen Sera Gazı Emisyon miktarı ile azaltım miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak ürün karbon ayak izi için yeni standarttır. ISO 14067 Standardı ürünlerin hammaddeden bertarafa yaşam döngüsü boyunca Karbon Ayak izi hesaplamaları için kurallar ve gereksinimler belirler.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Sektör ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar bu standarttan faydalanabilir. Geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen, hava-su-toprağa sahip çıkmak isteyen, daha temiz bir yaşam sürdürmek isteyen kuruluşlar karbon ayak izi doğrulaması yaptırabilir.

Doğrulamanın yapılması ve standart şartlarının sürekliliğinin sağlanması ile kurum veya kuruluş ciddi bir karlılığa geçilebilir. Sürdürülebilirliğin temeli ISO 14001 ve ISO 50001 standartları ile birlikte ISO 14064-1 çerçevesinde karbon ayak izi doğrulaması yapılabilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Kuruluş değerinizi ve piyasa güvenirliğinizi arttıracaktır.
  • Üretim ve hizmetlerinizde enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacaktır.
  • Örnek kuruluş olmanızı sağlayacaktır.
  • Daha temiz bir çevrede yaşamamızı sağlayacaktır.
  • Sera gazı emisyonunuzu azaltır.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara