Image
Image

GMP

International Certification

GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI NEDİR?

İyi Üretim Uygulamaları (GMP – Good Manufacturing Practices) ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihazlar gibi ürünlerin üretim aşamalarında alınan koruyucu önlemler ve standartlar getirerek usul ve esasların tamamıdır. Üretimde, sadece son ürünün test edilerek ortadan kaldırılamayacak riskler varsa GMP Standardı üretimin her aşamasında risklerin en aza indirilmesini hedefler. GMP, hammaddeden, tesisten ve ekipmanlardan, personelin eğitimi ve kişisel hijyenine kadar üretim prosesinde her aşamasını kapsar.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin yani gıda, ilaç, medikal cihaz üreticileri üretim aşamalarında GMP kurallarını sağlamak zorundadır.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Üretimde, sadece son ürünün test edilerek ortadan kaldırılamayacak riskler varsa GMP Standardı üretimin her aşamasında risklerin en aza indirilmesini hedefler. 

GMP, bir ürünün ham madde ve ambalaj malzemelerinden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar etkin bir şekilde ve güvenli olması için uyulması gereken kurallar bütününe denir. GMP’de amaç sıfır hata, hedef ise sürekli kalitenin sağlanmasıdır.

UYGULAMA

GMP Belgesi, ürünlerin nasıl üretileceğini gösteren kurallar veya talimatları belirten sertifikasyon değildir. Uyulması gereken bazı kurallara uygunluğunu ispat eden firmalara verilir.

Uygulama basamakları şu şekildedir;

  • Organizasyon yapısının belirlenmesi
  • Dokümantasyon kontrolü
  • Hijyen ve sanitasyon kontrolleri
  • Proses kontrolü
  • Etiketleme kontrolü
  • Depolama ve dağıtım
  • Geri çağırma, şikayetler ve izlenebilirlik kontrolü
  • Eğitim
  • İyileştirmelerin yapılması
  • Belgelendirme işleminin tamamlanması

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara