Image
Image

14046

International Certification

ISO 14046 SU AYAK İZİ DOĞRULAMASI NEDİR?

Su ayak izi doğrulaması işletmelerin beyan ettiği su ayak izi değerlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından onaylandığını ve doğrulandığını gösterir. Su ayak izi, bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak tükettiği su miktarı ve su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bir ölçüsüdür. Kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek olan işletmeler, bunun bir gereği olarak su ayak izini uluslararası standartlara göre hesaplamakta ve raporlamaktadır. Fakat bu değerlerin geçerli olması ve paydaşlar nezdinde karşılık bulabilmesi için mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Su ayak izi doğrulama süreci bu noktada devreye girmekte ve işletmelerin daha doğru, sağlıklı, tutarlı ve şeffaf raporlamalar yapmasını sağlamaktadır. Su ayak izi doğrulama belgesi alan kuruluşlar, müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları ve diğer paydaşları nezdindeki kurumsal itibarını artırırken aynı zamanda su kaynaklarını daha verimli kullanarak maliyetlerini düşürebilir ve daha sorumlu ürün, hizmet ve süreçler geliştirebilir.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Sektör ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar bu standarttan faydalanabilir. Geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen, hava-su-toprağa sahip çıkmak isteyen, daha temiz bir yaşam sürdürmek isteyen kuruluşlar karbon ayak izi doğrulaması yaptırabilir.

Doğrulamanın yapılması ve standart şartlarının sürekliliğinin sağlanması ile kurum veya kuruluş ciddi bir karlılığa geçilebilir. Sürdürülebilirliğin temeli ISO 14001 ve ISO 50001 standartları ile birlikte ISO 14046 çerçevesinde su ayak izi doğrulaması yapılabilir. Tedarik zinciri süreçlerinde su ayak izi doğrulama konularına öncelik veren tedarikçilerle iş ilişkileri kurularak daha sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturulabilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Gelecekte su kullanımınıza yönelecek riskleri değerlendirmenizi sağlar.
  • Su kullanımınızın çevresel etkilerini düşürme yöntemlerini belirler.
  • Ürünlerin yöntem ve kurum düzeylerinde verimini arttırır.
  • Müşterilerin daha çok çevre sorumluluğuna yönelik beklentilerini karşılar.
  • Müşteriler, yatırımcılar ve tedarikçiler arasında daha şeffaf bir ilişki sağlar.
  • Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının en kritik bileşenlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir süreç tamamlanmış olur.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara