Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

PESTİSİT ANALİZİ

Pestisit, zararlıları önlemek, yok etmek veya uzaklaştırmak için kullanılan bir kimyasaldır. Pestisitler dört ana kimyasal olarak kategorize edilir: herbisitler; fungisitler; böcek öldürücüler ve bakterisitler. Pestisit kullanımının pek çok olumlu etkisi olmakla birlikte, insan sağlığını ve çevreyi etkileme potansiyeline ilişkin pek çok sakıncası da bulunmaktadır. Pestisitler, maruz kalanlarda akut ve gecikmeli sağlık etkilerine neden olabilir. Pestisit maruziyeti, ciltte ve gözlerde basit tahrişten daha ciddi etkilere kadar çeşitli olumsuz sağlık etkilerine neden olabilmektedir.

Gıda maddelerinde pestisit kalıntıları, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek düzeylerde bulunmalıdır. Pestisit kalıntı miktarlarının bilinmesi insan sağlığı açısından olduğu kadar ihraç gıda ürünleri içinde oldukça büyük önem taşımaktadır. Pestisit kalıntı miktarlarının daha önceden tespit edilip tolerans sınırlarını geçmemesi, gerek tüketici sağlığı açısından ve gerekse ihraç gıda ürünlerinin geri dönmemesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle üretilen her bir yeni pestisit, piyasaya arzından önce farmakolojik ve toksikolojik denemelere tabii tutularak, tolerans sınırlarının önceden belirlenmesi gereklidir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık ürünleri, bal, çay, kuru meyveler gibi pek çok gıdada pestisit analizi yapılmaktadır.

PESTİSİT ANALİZLERİ 

PESTİSİT ANALİZLERİ TEKLİF AL

PESTİSİT ANALİZLERİ | Ürün Standart No:

ANALİZLER
Naphthyloxyacetic acid
Aidicarb
Benomyl
Chlorpyrifos
Dimoxystrobin
Ethoprophos
Fenhexamid
Halosulfuron-methyl
Mevinphos
Zoxamide
Alfa Endosulfan

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara